Bakırsan İleri Teknoloji ve Projelendirme

E = mc2Sürdürülebilirlik

Biz, sürdürülebilirlik değerlerine olan inancımızı ve taahhüdümüzü her adımda gösteriyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmek ve çevremize, topluma ve ekonomiye değer katmak için sürdürülebilirlik ilkelerini temel alıyoruz.

Çevre: Doğal kaynakları korumak, çevre dostu uygulamaları teşvik etmek ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmak, çevresel sürdürülebilirliğin temelini oluşturur. Çevreye duyarlılığı artırmak için iş süreçlerimizde enerji verimliliğine, atık yönetimine ve yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanıyoruz. Doğayı korumak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için sürekli iyileştirmeler yapmayı hedefliyoruz.

Toplum: Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek topluma değer katmayı amaçlıyoruz. Eğitim, sağlık, sosyal yardım ve yerel topluluk gelişimi gibi alanlarda projeler yürüterek toplumun refahını artırmaya çalışıyoruz. İş etiği ve adil çalışma koşullarına uygunluğu ön planda tutuyoruz ve paydaşlarımızla güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler kurmayı hedefliyoruz.

Ekonomi: Sürdürülebilir bir ekonomi, uzun vadeli büyüme ve kalkınmayı destekleyen bir yapıyı ifade eder. İş faaliyetlerimizi, ekonomik değeri artırırken çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulunduracak şekilde yönetiyoruz. İnovasyon ve verimlilik odaklı yaklaşımlarla sürdürülebilirlikle uyumlu iş modelleri geliştiriyoruz.

Tedarik Zinciri: Sürdürülebilirlik, tedarik zinciri boyunca da önemli bir rol oynar. Tedarikçilerimizle sıkı bir işbirliği içinde çalışarak sürdürülebilirlik ilkelerine uygun üretim, tedarik ve lojistik süreçlerini teşvik ediyoruz. Adil ticaret, etik değerler ve çevresel standartlar konusunda ortaklarımızı destekliyoruz.

Sürdürülebilirlik, şirketimizin temel değerlerinden biridir ve iş stratejimizin merkezinde yer alır. Geleceğin daha sürdürü

lebilir bir dünya olduğuna inanıyoruz ve bu vizyonu gerçekleştirmek için kararlıyız. Sürdürülebilirlikle ilgili olarak aşağıdaki adımları atıyoruz:

  • Enerji Verimliliği: İş süreçlerimizde enerji verimliliği önemli bir önceliktir. Enerji tüketimini izliyor, enerji tasarruflu ekipmanlar kullanıyor ve aydınlatma sistemlerini optimize ediyoruz. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyor ve karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz.

  • Atık Yönetimi: Atıkları en aza indirgemek, geri dönüşümü teşvik etmek ve atıkların doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlamak için atık yönetimi politikalarını uyguluyoruz. Atık azaltma projeleri ve geri dönüşüm programlarıyla çevresel etkimizi azaltmayı hedefliyoruz.

  • Yeşil Tedarikçilik: Tedarikçilerimizle birlikte çalışarak sürdürülebilirlik ilkelerine uygun malzemeler ve ürünler sağlamaya özen gösteriyoruz. Adil ticaret, etik üretim ve çevresel standartları destekliyoruz ve tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik konusunda en yüksek standartları talep ediyoruz.

  • Toplumsal Katkı: Sürdürülebilirlik, toplumun refahını artırmak için de bir araçtır. Sosyal sorumluluk projeleri yürüterek, yerel topluluklara geri verme ve sosyal ihtiyaçları karşılama amacı güdüyoruz. Eğitim, sağlık, çevre koruma ve toplum gelişimine yönelik projelere aktif olarak destek veriyoruz.

  • Sürekli İyileştirme: Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için sürekli olarak iş süreçlerimizi gözden geçiriyor ve iyileştirmeler yapıyoruz. Yeni teknolojileri, yenilikçi yaklaşımları ve en iyi uygulamaları takip ediyor ve şirket içinde sürdürülebilirlik bilincini artırmaya yönelik eğitim ve farkındalık programları düzenliyoruz.

Sürdürülebilirlik, şirketimizin uzun vadeli başarısı ve çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri yönetmek için önemli bir stratejik yaklaşımdır. Gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya bırakma taahhüdümüzle hareket ediyoruz. Sürdürülebilirlik değerlerimizle uyumlu olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz ve sürdürülebilirlikle ilgili olarak şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini benimsiyoruz. Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza sürdürülebilirlikle ilgili bilgileri aktarmak, ilgili standartlara uygun raporlama yapmak ve şeffaf iletişim kanalları sağlamak önemli bir önceliğimizdir.

Sürdürülebilirlik, stratejik bir rekabet avantajı sağlamanın yanı sıra iş sürekliliği ve uzun vadeli büyüme için de kritik bir unsurdur. İş yapış şeklimizi ve operasyonel süreçlerimizi sürekli olarak sürdürülebilirlik perspektifiyle değerlendiriyor, hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı yönlendiriyoruz.

Sürdürülebilirlik yolculuğunda siz değerli müşterilerimizle birlikte ilerlemek ve çevremize olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için kararlıyız. Sizlerle birlikte, daha temiz bir çevre, daha adil bir toplum ve daha sürdürülebilir bir dünya yaratmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdümüzü ve çalışmalarımızı paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Daha fazla bilgi edinmek, projelerimiz hakkında bilgi almak veya sürdürülebilirlikle ilgili herhangi bir konuda işbirliği yapmak isterseniz, bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Gelecek nesillerin yaşayabileceği bir dünya için sürdürülebilirlik konusundaki çabalarımıza devam ederken, sizlerin de desteği ve katılımı bizim için önemlidir. Sizleri sürdürülebilirlik yolculuğumuza davet ediyoruz ve ortak bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışmayı umut ediyoruz.

image

Uzman Mühendisler

Yeni ürün ve hizmetler için araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak yenilikçi çözümler üretiyoruz.

image

İnovasyon

Mevcut ürün ve hizmetleri ve yenilikçi bir şekilde geliştiriyoruz ve daha iyi çözümler sunuyoruz.

image

Ar-Ge

Uzman mühendislerimiz, teknik deneyimleriyle sorunları çözüyor ve projeler geliştiriyor.

Desteğe mi İhtiyacınız Var ?

Uzman Mühendislerimize Ulaşın

×